Met Green Spirit mengsels klaar voor 2015, het einde van het melkquotum

Meer melk leveren. Dat gaan melkveehouders doen vanaf 1 januari 2015. Met de juiste keuze van weidemengsels kan dat zonder extra voer, grond of vee aan te kopen. Maar dan moeten melkveehouders nú de juiste keuzes maken.

 

Het afschaffen van het melkquotum zal de vraag naar grond, voer en vee stimuleren. Deze productiefactoren zullen in de toekomst alle drie duurder worden. Maar ook zonder te investeren kan de melkproductie op ieder bedrijf fors omhoog. Barenbrug zet de mogelijkheden op een rij:

 

Hogere melkgift per koe

In de toename van de melkgift per koe - met behoud van een goede gezondheid -  zit nog veel rek. Met name valt nog veel te halen uit een hogere ruwvoeropname. GreenSpirit●SmakelijkeWeide heeft 5 procent meer voederwaarde bij hetzelfde maaistadium dan BG3. Hierdoor vreten koeien theoretisch 1 kilo droge stof meer uit ruwvoer. Theoretisch betekent dat 3 liter extra melk per koe per dag uit ruwvoer.
Op bedrijven met hoog productieve koeien – die ook veel krachtvoer krijgen – past GreenSpirit●Structuur. Dit mengsel stimuleert de melkgift, maar voorkomt pensverzuring doordat koeien meer kauwen op het voer. GreenSpirit●Structuur is een echt maaimengsel. Koeien herkauwen hier een keer vaker op dan op Engels raaigras.  2 kilo graszaadhooi vervangen door 2 kilo GreenSpirit●Structuur betekent 2 liter melk per koe per dag extra. 
Afgezet tegen hennep, koolzaad of stro is er met GreenSpirit●Structuur nog meer voordeel te behalen. Het mengsel is zeer productief en bevat veel eiwit en weinig suiker. Dat past uitstekend bij hoogproductief melkvee. Door van GreenSpirit Structuur hooi of ronde balen te maken, kan maatwerk in het rantsoen geleverd worden. Het mengsel is zeer smakelijk waardoor het bij te mengen is in een ‘total mixed ration’. Maar het kan ook los aangeboden worden aan het  voerhek. Het houdt de koeien gezond, het rantsoen betaalbaar en draagt bij aan een hogere melkproductie.

Meer ruwvoer per hectare
Ook meer ruwvoer per hectare telen is een manier waarmee de melkproductie op een bedrijf opgeschroefd kan worden. Vernieuwing van een 25 jaar oude weide, zal de productie met minimaal 12,5 procent laten toenemen (bij een zodesamenstelling met 90 procent Engels raaigras). Dit heeft te maken met de genetische vooruitgang die in de tussenliggende periode geboekt is. Als er meer onkruiden staan, loopt het verschil verder op.
De roestresistentie is in 25 jaar tijd met 15 procent toegenomen. Hetzelfde geldt voor standvastigheid (lees: de kans dat onkruid in het veld kan komen). Nieuw gras is dus veel smakelijker en massaler. De verwachting is dat er om de zeven á acht jaar gras vernieuwd gaat worden, vergelijkbaar met de jaren vóór de invoering van het melkquotum.
GreenSpirit●SmakelijkeWeide en GreenSpirit●Maaien zorgen - ook op veengronden – voor enorme sprongen vooruit in graskwaliteit en melkproductie. Door bijvoorbeeld van standweides naar stalvoeren te gaan, kunnen veehouders tot twee keer zoveel koeien per hectare houden. Hierdoor verdubbelt de opbrengst van de grond. Melkveehouders krijgen er wel meer werk en machinekosten voor terug en moeten mogelijk meer mest gaan afvoeren. Toch zal dit voor veel veehouders de goedkoopste manier zijn om de stal vol te krijgen en het rendement per hectare te verhogen.
 
100% tetraploïd Engels
Op de Rassenlijst staat dat grassen heel anders reageren op beweiden dan op maaien. Barenbrug heeft daarvoor GreenSpirit●Maaien geïntroduceerd. Dit mengsel bestaat uit 100 procent tetraploïd Engels raaigras. Het is snel drogend, luchtig tegen schimmels, heeft een hoge voederwaarde bij 3.500 kilo droge stof en een laag groeipunt voor een snelle hergroei. Graslandvernieuwing met laat tetraploïd raaigras geeft een luchtige dichte stand, een betere verteerbaarheid en schimmelvrij smakelijk voer. 
Late tetra’s bevatten daarnaast meer DVE en omega 3-vetzuren. Dit laatste zorgt ook voor betere drachtigheid en gezondere koeien. Het lage groeipunt zorgt voor een snelle hergroei en voorkomt dat de weide verandert in een (on)kruidentuin. Dus met GreenSpirit●Maaien realiseren melkveehouders enorme grasopbrengsten en ook gezonde koeien.

Verlagen werkdruk
Gemiddeld kan een arbeidskracht zeventig koeien bijhouden. Als het bedrijf groeit kan de loonwerker werk overnemen. De werkdruk kan ook verlaagd worden met een melkrobot. Op dit moment wordt bij aankoop van een nieuwe melkmachine in de helft van de gevallen gekozen voor een melkrobot. Voor beweiden is de afstand van de wei naar de robot zeer belangrijk. De koe moet immers niet te ver hoeven te lopen. In dit geval worden de weiden rondom de stal ingezaaid met GreenSpirit●IntensieveBeweiding. Dit gras is speciaal geselecteerd om onder beweiding snel te groeien tot sneden van 1.700 tot 2.000 kilo droge stof.
Ook melkveehouders die kiezen om de koeien in de weide te laten maken met GreenSpirit●IntensieveBeweiding een goede keuze voor hun huisperceel. Dit grasmengsel groeit snel en kan uitstekend tegen betreden. Op de percelen op afstand kan GreenSpirit●SmakelijkeWeide met klaver toegepast worden of GreenSpirit●Structuur met klaver. Naast een goede (eiwit)opbrengst bespaaren melkveehouders ook op de stikstofgift.