JB Asano is een echte tonnentopper

Vader Peter Michielsens en zijn zoon Gaston runnen in maatschap een akkerbouwbedrijf van 100 hectare. Bij de rassenkeuze van wintertarwe letten ze sterk op de kilogramopbrengst. Want dat is de basis voor een hoog saldo.


Het bedrijf van de akkerbouwers ligt oostelijk van het Schelde-Rijn kanaal, niet ver van het dorp Woensdrecht, maar behoort tot de gemeente Rilland. Naast intensieve gewassen zoals aardappelen, bieten, stamslabonen en uien is er in het bouwplan ook ruimte voor granen en graszaad.

Veelbelovend ras

Omdat de akkerbouwers zaaizaad vermeerderen voor de CZAV, telen ze ook regelmatig nieuwe en veelbelovende rassen. Dit jaar zaaiden ze voor het eerst het ras JB Asano van Barenbrug. Dit ras heeft het de laatste jaren goed gedaan in proeven en toetsingsvelden in het zuidwesten. De inzaai betreft een perceel jonge grond langs het kanaal met een hoog organischestofgehalte. Dit is ook de reden waarom er twee keer met CCC gespoten is. Wat betreft bemesting is er totaal 30 ton varkensdrijfmest en 300 kg KAS 27 procent gegeven.

JB Asano heeft er het hele jaar als een plaatje bij gestaan. Het is volgens de akkerbouwers een mooi vol gewas met opvallende mooie grove aren. Ook geeft JB Asano een vroege oogst. Half juli - toen het gewas op z’n zwaarst was - veel er in één nacht 60 millimeter slagregen. Jammer dat het mooie gewas daardoor toch is gelegerd. Het ras kan daar niets aan doen, het is een combinatie van vruchtbare grond en enorm veel regen met wind op een zwaar gewas. Uiteindelijk hebben we 10 ton per hectare gedorsen en zijn we dik tevreden met deze nieuwe vroege baktarwe.

 

40 jaar graszaadteelt

Vader en zoon Michielsens telen ook graszaad. De voordelen van deze teelt lepelt Peter in één adem op. “Het is belangrijk voor de bodemstructuur en goed voor de volgende teelten. Daarnaast hebben we zelf een combine en kunnen we met graszaad vroeg beginnen. Voor ons is het een extra pluspunt dat we het hooi makkelijk in België kunnen afzetten.”


Na jarenlang veldbeemd wordt er de laatste jaren rietzwenk en Engels raaigras geteeld. “Dat geeft hier toch hogere opbrengsten. We telen nu veertig jaar graszaad voor Barenbrug en we gaan hier zeker mee door.”