Barforma: massa met veel smaak

Goede mengsels bevatten grasrassen die elkaar aanvullen. Een bijzonder nieuw ras is Barforma: een van de weinige rassen die een uitstekende tweede, derde en vijfde snede heeft. Dit betekent dat het ras in een mengsel zit met rassen die uitblinken in de andere sneden zodat er synergie ontstaat waarmee grote stappen voorwaarts worden gezet.


Ander groeiritme
Barforma laat een heel ander groeiritme zien dan we gewend zijn. Het ras is voorzichtig na de winter, heeft een matige eerste snede, maar wordt zeer productief in het twee gedeelte van het voorjaar en de zomer. Hierdoor hebben veehouders een uitstekende tweede (+17%) en derde snede (+7%). Door de uitstekende roestresistentie is de snede in augustus nog zeer smakelijk en is de laatste snede ook van uitstekende kwaliteit.

Bron: PPO Nationale rassenlijstonderzoek 2007-2011
 
Naast een goede opbrengst en gezondheid - waaronder  roestresistentie - is ook de standvastigheid goed. Standvastigheid is een ander woord voor zodedichtheid en een belangrijke eigenschap. Kweek, bijvoorbeeld, komt er in een dichte zode veel moeilijker tussen. Straatgras en veel andere onkruiden hebben licht nodig om te kiemen. Bij een hoge onkruiddruk is na vier jaar een grasmat met een matige standvastigheid alweer versleten.

Selectie grassen
Veel veehouders hebben moeite met het beoordelen van grasrassen. Hoe zwaar wegen de verschillende kenmerken? Verschillende deskundigen hebben wegingsfactoren bepaald voor de selectie van het beste ras na de invoering van het melkquotum. De selectie op meer massa werd vanaf die tijd minder belangrijk. Immers, de melkproductie was beperkend. Het doel verschoof naar meer verteerbaarheid zodat de aankoop van krachtvoer beperkt kon worden. De snede met de beste verteerbaarheid telde in deze index dubbel.
Nu het melkquotum gaat verdwijnen, kunnen we constateren dat we doorgeslagen zijn. Op dit moment moeten boeren naast krachtvoer ook structuurrijk ruwvoer aankopen, want de eerste snede is te snel verteerbaar geworden. In de ogen van de meeste voerleveranciers is 940 VEM een goede kuil en meer is zelfs vaak slechter.

Nieuwe index 
Om op de Rassenlijst te komen is een totale waardering van een ras ontwikkeld. Barenbrug heeft hier de overwaardering van de eerste snede uitgehaald. Immers deze snede heeft vaak te weinig structuur en of eiwit en (te) veel suiker. De massa van het hele jaar telt even zwaar. De waardering voor roest en standvastigheid is onveranderd gebleven.
Kijkend naar de raswaardering van de middenvroege groep, dan kan geconcludeerd worden dat Barforma er in de beweidingsproeven als beste uitspringt. Met een opbrengst van 105 en een roestresistentie van 8,5 is dit ras nu al het hoofdcomponent van de GreenSpirit●IntensieveBeweiding. Het ras kan uitstekend tegen betreding en is zeer smakelijk. Voor grote koppels koeien is Barforma de beste keuze. 


Grasmengsels met Barforma beschikbaar
Barforma is een ras dat in mengsels gecombineerd wordt met rassen die goed zijn in de eerste snede. Het ras is dus niet als alleenstaand component te koop. Het ras is vanaf 1 januari onderdeel van de GreenSpirit●IntensieveBeweiding en GreenSpirit●Smakelijke Weide. Productmanager Edward Ensing: “Onze proeven laten zien dat vanaf de tweede snede Barforma zeer dominant aanwezig is, waardoor het zomer- en najaarsgras door de goede roestresistentie zeer smakelijk blijft. Dit is niet alleen belangrijk voor beweiden, maar ook voor maaien. Schimmels in het uitgangsmateriaal betekent ook schimmels in de kuil. Schimmels werken negatief op de pensflora, waardoor de opname lager wordt. Als Barforma gemengd wordt met een ras dat goed is in de eerste snede, zal de totale opbrengst stijgen tot 110 procent. Een matige eerste snede van een bepaald ras kan zeer goed gecompenseerd worden door andere rassen, blijkt uit mengselproeven.